• O mai bună înțelegere a opțiunilor de carieră puse la dispoziție de educația ta.
 • Un stagiu de pregătire într-una dintre cele mai performanțe, flexibile și profesioniste companii farmaceutice din România.
 • Acces la aspecte practice și situații concrete din domenii de interes care întregesc cunoștințele teoretice acumulate în facultate.
 • O experiență valoroasă care deschide posibilități de carieră complementare.
 • Programe de training în cadrul WORWAG Pharma Cluj și al partenerii noștri Media Kompass București și Bioeel Târgu Mureș.
 • Șansa de a descoperi un posibil loc de muncă care să contribuie la formare ta ca profesionist în domeniul medical.


Cine

studenți la farmacie din
anii de studiu 3,4 și 5

Ce

1 săptămână de practică,
într-una dintre locații în perioada iulie-septembrie 2024

Etape
1
Înscrierea
În proiect
2
Selecția
candidaților
3
Comunicarea candidaților selectați
& instructaj
4
Desfășurarea programului de intership


Module de pregătire
CLUJ - WÖRWAG Pharma
1
Marketing și promovare de produs
 • digital marketing
 • market research, detailing promarket research
 • detailing produse
 • producție materiale pentru promovare
 • participare la activități de promovare
TÂRGU MUREȘ - BIOEEL
1
PRODUCȚIE
 • noțiuni, informații și participare la activități de producție
2
LABORATOR FIZICO - CHIMIC ȘI MICROBIOLOGIE
 • noțiuni teoretice și practice
3
DISTRIBUȚIE ȘI LOGISTICĂ
 • informații și participare la activități de logistică și distribuție
BUCUREȘTI - MEDIA KOMPASS
1
Farmacovigilienta
Asigurarea calității medicamentelor
 • introducere-scurtă prezentarea legislației comunitare și naționale; aplicații practice privind colectarea și raportarea RA; monitorizarea siguranței în utilizarea medicamentelor, după autorizare;
 • conceptul de calitate a medicamentului - noțiuni teoretice; rolul autorității; activități desfășurate de autoritate pentru supravegherea calității medicamentelor; modul de tratare a reclamațiilor de calitate; retragereade pe piață a medicamentelor;
 • SMC-noțiuni de baza; termeni și vocabular; importantă și ralul SMC; implementare; verificare
2
Autorizarea medicamentelor
legislație specifică
 • scurtă prezentare a legislației comunitare și naționale
 • structura documentației de autorizare
 • elementele autorizației de punere pe piață
 • comunicarea cu autoritatea națională competență
 • pregătirea documentației pentru depunere în vederea autorizării
 • răspunsul la solicitările autorității
3
bună practică de fabricație (gmp)
bună practică de distribuție (gdp)
 • noțiuni de baza
 • principii
 • prezantarea legislației comunitare și naționale
 • implementarea în România
Parteneri
Cu sprijinul